Ühiskondlike ja sotsiaalsete vastuolude teravnemisel on palju põhjusi. Neid vastuolusid ei osata paraku objektiivselt käsitleda ega analüüsida tänu nende kausaalsete ja funktsionaalsete seoste sõltuvuste keerukusele. Sellest tingituna ei ole ka meie haridussüsteem suutnud rahuldavalt vastata majanduse ja demograafia muutuvates tingimustes tööjõuturu väljakutsetele.

Meie näeme võimalust – kasutamata on jäänud ressurss inimestest, kes omavad piisavat haridust, oskusi, ameti- ja kutsealast ettevalmistust ning kogemusi. Oleme koondanud MTÜ-sse Alternatiivne Valik kompetentseid koolitajaid, endisi õppejõude, erinevate valdkondade akadeemikuid, magistri- ja doktori kraadi omavaid tippspetsialiste, kultuuri- ja spordi inimesi, ajakirjanikke. Oma valdkondade tugevaid teoreetikuid ja praktikuid. Eelkõige on tegemist teotahteliste inimestega.

Ühiskonda edasiviiva jõuna näeme mitte niivõrd konkurentsi, kuivõrd sünergiat, mis saab tekkida vaid koostöö tulemusena ja teineteist täiendades. Soovime oma ala professionaalidena pühenduda  kogukonda liitvatele protsessidele.

Soovime tulla appi!


MEIE KOGUKOND

Priit Willbach

Olen tehnikateaduste doktor. Eelkõige olen teostanud ennast tehnilistes valdkondades – ehitus, energeetika, transport, teadus. Alates 2009. a olen oma kogemusi edasi andnud hariduse vallas ja täiendkoolituste kaudu. Lisaks olen aktiivselt tegelenud innovaatiliste tehniliste lahenduste loomisel ja juurutamisel.

Tema e-portfoolio:
CV
Eneseanalüüs


Alesia Khadatovich

Ennast ise ei kiida.

Tema e-portfoolio:
CV
Eneseanalüüs


Andres Raid

Omast arust olen õppinud sünnist saati ja väsimuse märke õnneks ei esine. Olen õppinud erinevate rohkem ja vähem kõlavate nimedega koolides eri maailma paigus, elu on mind kokku viinud õnneks endast targemate inimestega, kes on mu varjamatut uudis- ja teadmistehimu hinnanud ja oma teadmisi ka jaganud. Pean oluliseks osata näha ja kuulata, kusjuures näha samu asju kõige erinevamate nurkade alt – see on paraku ainus viis, kuidas asjade ja nähtuste olemuse juurde lähemale saada.

Tema e-portfoolio:
CV
Eneseanalüüs


Valdo Tõnissoo

Soovin jagada kogukonnaga oma teadmisi ja pikaajalist kogemust õiguse, rahanduse ja rahvusvaheliste majandussuhete valdkonnas. 
Selged sõnad ja teod eelkõige!

Tema e-portfoolio:
CV
Eneseanalüüs


Taivo Rist

Sain kaks magistrikraadi Tehnikaülikooli majandusteaduskonnast ja automaatikateaduskonnast. Õpetasin Tehnikaülikoolis 10 aastat mitmesuguseid programmeerimiskeeli. Alates 2009 töötan vikipeedias administraatorina. Teen eestikeelse vikipeedia esilehte ja olen Eesti ainus ülevikipeedialise pildikogu Commonsi administraator.

Tema e-portfoolio:
CV
Eneseanalüüs


Priit Pupart

Olen teinud konsultandi ja koolitajana koostööd Eesti juhtivate firmadega nende organisatsiooni ja inimeste juhtimise, personalitöö, turunduse, müügi ja teeninduse edendamisel alates 1992. aastast. Seda kogemust soovin jagada.

Tema e-portfoolio:
CV
Eneseanalüüs