Raamatupidamise koolitused

3. Konsolideeritud raamatupidamisaruannete

  1. (Koolituse läbinu: Tunneb konsolideerimise põhimõtteid ja oskab koostada konsolideeritud raamatupidamisaruandeid.) Veebipõhine õpe või Auditoorne õpe, Kokku 14 akadeemilist tundi auditoorset või veebipõhist õpet. Eesti  ja Vene keel.  Raamatupidamisprogrammiga Merit Aktiva.

   

  • Äriühenduse mõiste
  • Äriühenduse esmane kajastamine
  • Ostumeetod
  • Korrigeeritud ostumeetod
  • Konsolideeritud aruannete koostamine
  • Konsolideerimise üldpõhimõtted
  • Konsolideeritud bilanss
  • Konsolideeritud kasumiaruanne
  • Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne
  • Konsolideeritud rahavoogude aruanne
  • Praktilised harjutused
  • Välisriigi tütarettevõtete konsolideerimine
  • Arvestusvaluuta ja esitusvaluuta
  • Realiseerimata kursivahede kajastamine
  • Tehingud vähemusosalusega.
  • Investeeringute kajastamine emaettevõtte eraldiseisvates aruannetes
  • Soetusmaksumus
  • Õiglane väärtus
  • Kapitaliosaluse meetod
  • Konsolideeritud majandusaasta aruande koostamise ja esitamise kohustus ja erandid

Koolituse tulemusena on õppijal põhjalik ülevaade ning vajalikud teadmised tööõigustest ning sellega seotud õigusaktidest.

Koolitusel omandatavad teadmised on vajalikud raamatupidaja (tase 5), vanemraamatupidaja (tase 6) ja juhtivraamatupidaja (tase 7) majandusarvestuse praktilise kompetentsi säilitamiseks ja tõstmiseks.